Små_anden assistance

Skat

Optimering af skat

Vi hjælper jer med beregning af skatten, rådgiver omkring skatteregler og guider jer til en optimering af selskabsstruktur og skat, selvfølgelig indenfor lovens rammer. Har I behov for hjælp til kommunikationen med Skat, så kan vi også hjælpe jer dermed.

Sparring

Strategi, forretningsidé mm.

Vi deltager gerne aktivt i virksomheden, og det kan være på flere forskellige niveauer, enten som rådgiver for ejer/direktør eller som medlem af bestyrelse eller advisory board. Vi deltager også gerne i forhandlinger med leverandører og andre samarbejdspartnere.

PC'er

IT

Vi kan hjælpe dig med det grundlæggende omkring køb af PCer, installation af software, opsætning af netværk mm.