Økonomiafdeling_anden assistance

Rådgivning

Sparring og rådgivning

Vi hjælper jer gerne med at optimere virksomheden, både som projektopgave og i et længerevarende forløb. Vore spidskompetencer og brede erfaring er ofte det, der gør, at vi kan hjælpe vore kunder til fremgang og stigende indtjening. Typisk kan et forløb være omkring optimering af rapportering, ændring af rutiner, reduktion af varelagre eller tilsvarende controlleropgaver.

Projektopgaver

Vi løser gerne interimopgaver for jer

Vi løser både egentlig projektopgaver som en del af en økonomiafdeling og interimsopgaver i spidsbelastningssituationer som ferie, sygdom, barsel og meget andet. Vores brede erfaring gør, at vi hurtigt kan arbejde effektivt med opgaverne for jer ligesom I selvfølgelig kan trække på vore spidskompetencer indenfor bl.a. varelagre, rapportering, Excel mm.

Eftersyn

Prøv vores nye "garanterede" eftersyn

Som noget nyt laver vi et eftersyn af din virksomhed, hvor vi garanterer, at du minimum sparer det honorar, som eftersynet koster i løbet af de følgende 12 måneder. Se nærmere under din virksomhedstype ovenfor.