Udvidet

Udvidet eftersyn:

Indeholder alt under basis eftersyn plus

  • Vi gennemgår sammen jeres kalkulations- og tilbudsprincipper og jeres kundeforhold for at identificere forbedringsmuligheder. Det kan være mangler i kalkulationen, urentable kunder, forkert debitorhåndtering og rykkerprocedure mm.

Eller

  • Vi gennemgår sammen med jer jeres balanceposter, herunder debitorer, kreditorer, lån og kreditter, indeståender, aktiver herunder varelagre med henblik på at identificere muligheder for besparelser

Fælles gælder

  • I modtager en kort rapport med forslag til forbedringer
  • Hvis vi bliver enige om at gennemføre besparelses-/forbedringsmulighederne sammen, får I 15% rabat på arbejdet i forbindelse hermed
  • Det tager sammenlagt ca. 3 dage af jeres og vores tid
  • Normalpris 15.000,-
  • Tilbudspris 7.500,- excl. moms
  • Kan opgraderes til fuldt eftersyn mod betaling af forskellen