Fuldt

Fuldt eftersyn:

Indeholder alt under udvidet eftersyn plus

 • Vi gennemgår rutinerne i økonomifunktionen for at se på forbedringsmuligheder, enten i tid/pris eller kvalitet

Eller

 • Vi gennemgår væsentlige kontrakter og regnskabet for mulige besparelser og identifikation af risici for virksomheden

Fælles gælder

 • I modtager en kort rapport med forslag til forbedringer
 • Hvis vi bliver enige om at gennemføre besparelses-/forbedringsmulighederne sammen, får I 15% rabat på arbejdet i forbindelse hermed
 • Det tager sammenlagt ca. 5 dage af jeres og vores tid
 • Normalpris 25.000,-
 • Tilbudspris 12.500,- excl. moms

 

 

Hvis du synes ovennævnte lyder dyrt, så har vi en alternativ betalingsmodel

 • Vi går i gang med det fulde eftersyn og arbejder, så længe vi kan finde væsentlige besparelser
 • Prisen vil være 50% af første års skønnede besparelse*
 • Du får kun besparelserne i hovedgrupper
 • Vi vejleder omkring implementeringen eller vi foretager implementeringen*
 • Du får en faktura hver måned

*) Skønnede besparelse, hvis du selv skal implementere, realiserede hvis vi implementerer