Andre opgaver

Andre opgaver som fx.:

 

 

 • Vikar for bogholder, controller eller regnskabs-/økonomichef
 • Midlertidig outsourcing af opgaver
 • Optimering af processer, fx udarbejdelse af kontoplan og konteringsinstruks
 • Lagerreduktion og forbedring af styring
 • Valg af og implementering af optimeringsprojekter
 • Gennemgang af ledelses- og bestyrelsesrapportering
 • Valg af og implementering af nøgletal, KPI’er mm
 • Rapporteringspakke
 • Strukturændringer
 • IT-projekter
 • Projektledelse eller ekstra medarbejder til projektet
 • Skat, se Skat